Buddhister och psykologer är överens

Publicerad

Den amerikanske journalisten och evolutionspsykologen Robert Wright försöker smälta samman två vitt skilda traditioner: buddhismen och en gren av psykologin som handlar om hur människans utvecklingshistoria kan ha format våra mentala egenskaper. Han lyckas ganska bra.

Ett exempel: Många strävar efter världsliga framgångar som ett finare jobb eller ett större hus. När målet väl är uppnått kommer den tomma känslan förvånansvärt snabbt. Var det inte mer än så här? En central tanke inom buddhismen är att våra begär gör oss olyckliga. Strävan efter mer och mer tar aldrig slut.

Robert Wright påpekar att det ligger helt i linje med evolutionspsykologiska resonemang om att våra drivkrafter uppstår ur ett biologiskt maskineri, format av gener vars enda mål är att sprida nya genkopior till nästa generation. Ett sådant maskineri har det inte i sitt dna att slå sig till ro.

Robert Wright ser också beröringspunkter mellan buddhismens uppfattning om att människan saknar ett samlat ”jag” och evolutionspsykologins tankar om att psyket består av relativt självständiga moduler, som ofta hamnar i konflikt med varandra.

Det är tankeväckande läsning. Och boken är mycket mindre flummig än vad man skulle kunna förvänta sig av en stundtals personlig berättelse om kopplingar mellan västerländsk vetenskap och österländsk religion.

Why Buddhism is True

Robert Wright
Simon & Schuster

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor