Svarta pengar

Publicerad

Det brittiska myntverket, Royal Mint, släpper ett 50-pencemynt till minne av fysikern Stephen Hawking och hans arbete. Bilden ska föra tankarna till ett svart hål. Där finns också Bekenstein-Hawking-ekvationen, som beskriver hur entropin (ett mått på oordningen) hos ett svart hål beror av dess area. Arean hos ett svart hål bestäms av ”händelsehorisonten”, gränsen där inget längre kan komma ut igen, inte ens ljus.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor