Dystra rekord i ny klimatrapport

Temperaturökningarna, koldioxidutsläppen och havsnivåhöjningarna satte många nya rekord under 2018. Det framgår av en rapport från Meteorologiska världsorganisationen, WMO.

Publicerad
Översvämningar drabbade 35 miljoner människor 2018. Det är nästan fyra gånger fler än antalet människor som drabbades av torka samma år.
Bild: istock

Den globala medeltemperaturen 2018 var 0,99 grader högre än medelvärdet för perioden 1850–1900 (ett referensvärde som kallas ”den förindustriella baslinjen”). 2018 var lite kallare än 2016 och 2017, vilket beror på att väderfenomenet La Nina kylde klimatet. Men sammantaget är perioden 2015–2018 den varmaste som uppmätts sedan mitten av 1800-talet.

Flera europeiska länder satte rekord i höga årsmedeltemperaturer. Även i Sverige blev sommaren rekordvarm på många håll, bland annat i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund, som också hade sin torraste sommar sedan 1748.

Enligt WMO-rapporten verkar även koldioxidutsläppen från fossila källor ha varit rekordhöga, hela 36,9 miljarder ton. Beräkningarna är dock preliminära.

En god nyhet är att hålet i ozonlagret över Antarktis var ovanligt litet förra året. Det beror sannolikt på att förbudet mot vissa ozonnedbrytande substanser, som trädde i kraft 1989, börjar ge effekt.

Havsnivåerna fortsätter att stiga i allt snabbare takt. Den globala genomsnittliga höjningen var 3,7 millimeter förra året, även det ett nytt rekord. Höjningarna beror framför allt på smältande is. Utbredningen av Arktis havsisar var långt under medelvärdet 2018.

Det norra halvklotet hade 74 tropiska cykloner, långt över genomsnittet som ligger på runt 60. Södra halvklotet hade ett tjugotal tropiska cykloner, ett normalt antal.

Ungefär 35 miljoner människor drabbades av översvämningar, drygt 9 miljoner av torka och åtminstone 2 miljoner människor tvingades lämna sina hem till följd av extrema väderfenomen.

WMO ger ut rapporten Statement on the state of the global climate årligen sedan 1994. Här kan du läsa deras publikationer i sin helhet: library.wmo.int

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor