Nerver och klubbval gör slaget för kort

Vi golfspelare slår betydligt oftare för kort än för långt, speciellt på avstånd upp till 30 meter. Det gäller de flesta spelare, både bra och dåliga. Vad är det i våra hjärnor som får oss att upprepa detta fel?

/Stefan Wikström

Publicerad
Den som är nervös håller hårdare i klubban och får då sämre finmotorik, vilket i sin tur ger sämre rytm och acceleration i golfsvingen. Det kan resultera i ett kortare slag. 
Bild: Istock

Jag och mina expertkollegor noterar i likhet med dig att spelare på alla nivåer tenderar att oftare slå kort. Tendensen är dock tydligare på lägre nivåer. Här är två möjliga förklaringar:

1 | Vi planerar oftast golfslaget utifrån ett optimalt scenario, till exempelvis att du har 140 meter kvar till flaggan och väljer en klubba som du optimalt slår 140 meter med. I regel slår vi dock inte ”optimala” slag på golfbanan och sämre bollträff resulterar allt som oftast i kortare slag. Detta gäller även för kortare avstånd, vilka i sig oftast är svårare att slå optimalt, eftersom de ställer högre krav på att vi kan variera vår teknik genom att exempelvis slå högt eller lågt och så vidare.

2 | Känslor av oro och press, vilket drabbar golfspelare på alla nivåer, tenderar att leda till högre muskelspänning, så att vi håller hårdare i klubban och därmed får sämre finmotorik. Detta leder i sin tur till sämre rytm och acceleration i golfsvingen och en sämre bollträff, vilket kan resultera i kortare slag. De negativa effekterna av press är särskilt tydliga vid kortare avstånd, som kräver lite extra avvägning och finkänslighet. Pressen tenderar också att bli tydligast vid kortare avstånd och kan ha sitt ursprung i krav vi ställer på oss själva: ”jag måste/borde slå slaget nära”, eller rädsla för andras bedömning: ”vad ska mina medspelare tänka om jag missar det här korta slaget?”

/Marcus Börjesson, mental coach Swedish Golf Team samt forskare vid Försvarshögskolan

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor