Drunkna i bubblor

Angående frågan om risken för att sugas med när ett fartyg sjunker (F&F 2/2019) vill jag tillägga en sak: Vattnet förlorar mycket av sin densitet då det fylls med luftbubblor, vilket är fallet då skepp sjunker. Det går helt enkelt inte att hålla sig flytande i sådant white water.

/Mats Ericsson

Publicerad
I den skummande blandningen av vatten och luftbubblor hjälper inget simborgarmärke – flytförmågan försvinner.
Bild: Istock

Det är sant att detta är en effekt som kan vara viktig och som kan förekomma både då fartyget sjunker snabbt och när det sjunker långsamt, även om effekten är kraftigare vid ett snabbt sjunkförlopp. När fartyget sjunker strömmar luft ut och blandas med omgivande vatten – först från öppna utrymmen och senare under sjunkförloppet från inneslutna luftfickor då fönster, luckor eller delar av strukturen ger vika för vattentrycket. Personer och föremål som befinner sig i vatten-luft-blandningen kan, om luftinblandningen är stor, förlora sin flytförmåga. Effekten av förlorad flytförmåga är inte kopplad till ett eventuellt ”sug” kring ett fartyg som sjunker, men kan förekomma samtidigt.

/Carl-Erik Janson, bitr. professor, avd. för Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor