Korsetten, friheten och underkastelsen

Publicerad

Frågan är om det finns ett klädesplagg som är mer dubbeltydigt och symboltyngt än korsetten? Plagget snärjer och underkastar kvinnokroppen samtidigt som den ger bäraren sexuell makt. Så än i dag, vilket popstjärnor som Beyoncé och Madonna vet att utnyttja.

Om underkastelse men främst om kvinnofrigörelse handlar historikern Henric Bagerius bok Korsettkriget. I den skildras hur olika kvinnoföreningar i slutet av 1800-talet i Sverige började formera sig mot det förhatliga plagget, som sågs som den främsta symbolen för patriarkatets makt över kvinnokroppen.

Boken är mycket läsvärd och tar också upp många av dåtidens brännande politiska frågor, som diskussionen om nationalstaten, kvinnans personliga frihet, hennes sociala ansvar och mycket annat.

Bagerius har ägnat många timmar åt arkiven och citerar frikostigt ur sina källor. Det ger framställningen liv, men är samtidigt bokens svaghet, eftersom citaten ibland upprepar ståndpunkter och åsikter som redan har redogjorts för. Med denna lilla invändning rekommenderar jag starkt denna bok.

Korsettkriget. Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet

Henric Bagerius
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor