Stopp för växthusgaser från cement

Publicerad
Stefan Sandelin deltar i ett projekt som ska strypa utsläppen av koldioxid från cementtillverkning.

Cementtillverkningen står för 5 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Men 2030 ska utsläppen vara nere på noll. Det är målet med forskningsprojektet CemZero. Stefan Sandelin är utvecklingschef på cementtillverkaren Cementa och deltar i projektet.

1 | Är det möjligt att nå nollutsläpp på bara elva år?

– Det är tekniskt möjligt att få fram klimatneutrala cementprodukter. I projektet CemZero studerar vi möjligheten att driva cementtillverkningen med el i stället för bränsle, vilket skulle ta bort ungefär en tredjedel av utsläppen i cementtillverkningen. De inledande resultaten är goda, men det är en lång väg kvar innan den tekniken är kommersiellt mogen och beprövad. För de resterande två tredjedelarna, som är själva processutsläppen då råmaterialet kalksten hettas upp, krävs det infångning och därefter lagring av koldioxiden, så kallad CCS [carbon capture and storage, reds anm.]. Den tekniken är än så länge relativt omogen.

2 | Vad händer i projektet just nu?

– Vi kommer tillsammans med Chalmers och Umeå universitet att fortsätta forska på hur cementtillverkningen kan utvecklas, samtidigt som vi driver en fullskalig CCS-utveckling vid vårt systerbolag i Norge.

3 | Vilka är de största utmaningarna?

– Att få till kommersiella förutsättningar för hela CCS-kedjan, som involverar flera aktörer både i industrin och från det offentliga, både i Sverige och internationellt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor