Alternativa behandlingar kan förbjudas

Publicerad

Enligt ett nytt lagförslag bör det bli förbjudet att behandla allvarliga sjukdomar med komplementär- och alternativmedicinska metoder. Tidigare har förbudet gällt cancer, diabetes och epilepsi. Det nya lagförslaget omfattar alla typer av allvarliga diagnoser, som psykos, ALS och hjärtsvikt. Förslaget baseras på ett delbetänkande som analyserat forskning inom komplementär- och alternativmedicin, KAM.

Årligen publiceras 5 000 studier inom detta ämnesområde, motsvarande 0,5 procent av all medicinsk forskning. Populärast är akupunktur, homeopati och body-mind-terapier. Enligt rapporten är det dock svårt att dra slutsatser utifrån studierna på grund av metodproblem och spretiga resultat. Av studierna är 70 svenska. Det handlar då oftast om små forskargrupper, som sällan samarbetar med andra grupper. Utredarna föreslår att nationella kvalitetsregister kompletteras med variabler som kan bidra till att bygga upp kunskap om KAM-metoder.

Källa: SOU 2019:28, SOU 2019:15

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor