Kvinnor utsätts för övergrepp och trakasserier

Fyra av tio kvinnor har upplevt sexuella trakasserier och utsatts för sexuella övergrepp. Majoriteten av alla män tittar på pornografi medan en majoritet av kvinnorna inte gör det.

Publicerad
Fyra av tio kvinnor har uplevt sexuella trakasserier och övergrepp. Bland yngre kvinnor är siffrorna ännu högre.
Bild: Istock

Resultaten från den största svenska befolkningsstudien av svenska folkets sexuella och reproduktiva hälsa visar på stora skillnader mellan könen. 58 procent av den svenska befolkningen anser att de har ett bra sexliv, men samtidigt säger 42 procent av kvinnorna att de har upplevt sexuella trakasserier och 39 procent att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

– Studien slår fast att vi inte har nått jämlikhet när det gäller sexuell hälsa, säger Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten som arbetat med rapporten.

Av svenska män säger bara var tionde man att de har upplevt sexuella trakasserier eller övergrepp. Skillnaderna mellan könen är större bland unga. Medan en av tio unga män i åldersgruppen 16–29 år har utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp har fler än varannan ung kvinna i samma åldersgrupp varit utsatt.

Studien visar också att 70 procent av svenska män tittar på pornografi medan en lika stor andel kvinnor inte gör det. Att använda pornografi är vanligast bland unga personer i åldrarna 16–29 år.

Enligt Folkhälsomyndigheten spelar skolan en stor roll för att ge kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. När svarsresultaten i studien bryts ner i kön och sexuell läggning blir det tydligt att fler män än kvinnor är nöjda med skolans sexualupplysning, och att heterosexuella är mer nöjda än homosexuella.

– Skolan är unik så till vida att man når alla unga i landet under en längre tid. Efter skolan finns det ingen annan arena där du kan nå hela befolkningen. Därför är utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter viktig, säger Tommy Eriksson.

Studien Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 har utförts av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor