När det normala blir livsfarligt

Efter flygkatastrofen i Moskva i maj, där mer än 40 människor dog, kunde man läsa att passagerare blockerat gångarna för att ta ut sitt handbagage medan deras medmänniskor bakom dem dog i röken och lågorna. Vad finns det för psykologisk förklaring till ett sådant beteende?

/Jonas

Publicerad
Det ryska flygplanet fick problem direkt efter starten och fattade eld strax efter landningen på Moskvas internationella flygplats.
Bild: Mikhail Norenko / Youtube

Det finns en hel del forskning om hur vi beter oss i en krissituation. En slutsats är att vi försöker hålla fast vid våra normala rutiner så långt det går, att vi är ovilliga att överreagera och generellt sett ganska dåliga på att ta in ny information. Det leder till att vi ibland gör saker som i efterhand framstår som helt obegripliga – som att vilja betala notan innan vi utrymmer en brinnande restaurang. Majoriteten av forskningen visar att vi inte medvetet gör saker för att skada andra, men att vi i en väldigt stressad situation har svårt att förstå och helt överblicka vilka konsekvenser vårt beteende kan få för andra. Just detta är ju inte helt ovanligt under normala förhållanden heller: vi kan bete oss obetänksamt mot andra även en vanlig dag i snabbköpet. Men i en krissituation blir konsekvenserna naturligtvis annorlunda. Det är svårt att uttala sig säkert om den här enskilda händelsen, men det verkar sannolikt att beteendet berodde på extrem stress där det kändes normalt att ta sin väska med sig när man lämnar ett plan och där konsekvenserna av det inte var självklara. Kanske fanns det saker som var viktiga i väskan, som medicin eller pengar. Det är ju först i efterhand vi kan konstatera att det fick förödande konsekvenser.

/Misse Wester, gästprofessor i riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor