Långa nummer kunde vara kortare

En del företag har OCR-nummer med en väldigt massa siffror. Det verkar osannolikt att de skickar ut miljarder räkningar och därför behöver så många siffror för att numret ska bli unikt. Samtidigt måste längre nummer innebära större risk för fel för alla som matar in dem manuellt. Vad ligger bakom dessa långa nummer?

/Ulf

Publicerad

OCR-nummer står för Optical character recognition. Det är en siffersträng som innehåller information om en betalning som mottagaren behöver. Företag bestämmer själva hur långa OCR-nummer de vill ha på sina fakturor, upp till maximalt 25 siffror.

Man kan enbart spekulera i varför företag väljer att ha långa OCR-nummer. En teori är att det helt enkelt är av gammal vana. OCR-numren är en kvarleva från 1970-talets teknik. Förr lästes de oftast av maskinellt och då utgjorde längden inget hinder.

Egentligen borde åtta siffror räcka för de flesta företag. Då kan man skapa 99 999 999 olika OCR-nummer, vilket gott och väl täcker hela kundbasen för privatpersoner och företag i Sverige. I praktiken är det dock inte så enkelt, bland annat eftersom OCR-numren ofta består av en kombination av olika koder, som kundnummer, datum och vad betalningen avser.

/Ann-Sofie Schibort och Bilal Arikan, produktspecialister för in- och utbetalningar på Bankgirot

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor