Låt inte debatten handla om moral

Publicerad
Har du tankar och idéer om detta nummer av tidningen? Mejla mig! viveka.ljungstrom@fof.se

Synen på cannabis skiljer sig mellan generationer. Unga har en helt annan uppfattning än äldre. Forskning & Framsteg har låtit undersökningsföretaget Novus fråga svenska folket var de står i frågan om att legalisera cannabis. Sett över hela befolkningen blir svaret nej på frågan om det bör vara lagligt att bruka och sälja cannabis. Men majoriteten av unga människor som studerar är för ett ja (55%) medan majoriteten av de äldre är emot. Läs mer om undersökningen här.

Hur man ska förhålla sig till droger som i dag är illegala är en svår fråga och det finns inga enkla svar. Klart är att bruket ökar och handeln är en del av gängkriminaliteten och skjutningarna i Sverige. Klart är också att halten av den aktiva substansen THC i den cannabis som säljs har fördubblats mellan 2006 och 2016. Och antalet personer som söker vård för drogutlösta psykoser ökar på alla landets mottagningar. Narkotika är inte heller ett storstadsproblem, utan bruket finns i hela landet. Även bruket av kokain och så kallade syntetiska droger ökar – och antalet som söker vård för missbruk ökar, liksom den narkotikarelaterade brottsligheten.

Men vilka åtgärder är mest effektiva för att komma tillrätta med dessa problem? Det är inte säkert att en hård lagstiftning leder till minskat bruk eller färre narkomaner och inte heller till färre grova brott. Och tanken på att legalisera en produkt som bevisligen skadar människor är svår att omfamna för de flesta politiker och en stor del av allmänheten. Samtidigt har allt fler länder legaliserat bruk och innehav, eller såväl handel som bruk av droger. Portugal var ett av de första 2001. Där är allt drogbruk tillåtet. Kanada legaliserade cannabis i oktober 2018. I USA tillåter allt fler stater odling, försäljning och bruk av cannabis. En tanke med att avkriminalisera eller legalisera användning och innehav för eget bruk är att minska den organiserade brottsligheten. En legalisering kan också ge skatteintäkter, på samma sätt som från drogerna tobak och alkohol – pengar som kan användas till prevention, vård och information. I reportaget beskriver vi utvecklingen i några amerikanska stater där cannabis har avkriminaliserats.

En sak är klar – marijuana är en miljardindustri och under våren rapporterade flera tidningar att svenska småsparare och AP-fonder visat stort intresse för aktier i just marijuana. AP-fonderna har sålt sina innehav efter påtryckningar, men intresset hos många småsparare är fortsatt stort. Och de stora vin- och spritföretagen och tobaksbolagen investerar otroligt mycket pengar i odling och förädling. Lobbyverksamheten för att göra marijuana till en rumsren ofarlig festdrog och till och med marknadsföra den som något nyttigt växer för varje år.

Det finns mycket forskning som visar att cannabis med THC är skadligt, till och med mycket skadligt, även för den som bara brukar det måttligt, om man har otur och är känslig. I den laddade frågan om eventuell legalisering riskerar kunskaperna om de skadliga effekterna att gå förlorade när diskussionerna mest handlar om brott, straff och pengar. Diskussionen riskerar att, i stället för att fokusera på hälsa och eventuella risker, komma att handla om moral.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor