Nyckeln till lyckat grupparbete

Jag funderar mycket på att människor kan bli både klokare och dummare i grupp. Det är som att ibland summeras all tankeförmåga i gruppen, ibland regredierar den i stället kollektivt. Vad är det som styr åt vilket håll det går?

/Helena

Publicerad
En uppgift som upplevs som för svår bäddar för ett dåligt fungerande grupparbete.
Bild: Istock

Det finns många olika anledningar till varför grupparbeten ibland fungerar bra och leder till positiva erfarenheter hos gruppmedlemmarna och ibland vice versa. Forskning har till exempel visat att det finns många starka processer som påverkar gruppmedlemmarna på en omedveten nivå. En av de viktigaste faktorerna för hur gruppens medlemmar gemensamt kommer att ta sig an uppgiften och vilka processer som kommer att utvecklas i gruppen är gruppuppgiften.

Om uppgiften är utformad så att den uppmuntrar till samarbete, gemensam ansträngning och att allas bidrag behövs ökar möjligheten för ett uppgiftsfokuserat och väl fungerande grupparbete. Om uppgiften i stället upplevs som för svår eller framkallar stor osäkerhet i gruppen kan det leda till att gruppens medlemmar känner sig pressade eller ångestfyllda.

Gruppens medlemmar kan då gemensamt på en omedveten nivå regrediera till ett mindre arbetsinriktat arbetssätt och kanske till och med göra något helt annat, som att prata om en tv-serie i stället för att arbeta med uppgiften. Även om grupper och uppgifter ser lite olika ut beroende på kontext har ovan beskrivna processer återfunnits i många sammanhang, exempelvis arbets-, studie- och terapigrupper.

/Eva Hammar Chiriac, biträdande professor i psykologi, Linköpings universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor