Omstridd plan redan i gång

Publicerad
Studien av järnförekomsten i havet har utförts från forskningsfartyget RV Knorr.
Bild: Keegan Melstrom / NHMU

I haven är tillgången på järn en begränsande faktor för tillväxten hos växtplankton. Därför har det från olika håll förslagits att man skulle kunna gödsla haven med järn, för att öka tillgången på näring och i slutänden tillgången på fisk. Det har även funnits tankar på att järngödsling skulle kunna vara ett sätt att minska halten av växthusgasen koldioxid i atmosfären, genom att den då binds via fotosyntes av växtplankton, som sedan faller ned till djuphavens botten. Sådana förslag har dock mötts med starka protester från forskarvärlden, eftersom ingen vet hur havens ekosystem skulle påverkas i större skala.

Men nu har en grupp amerikanska forskare upptäckt att människan redan har påbörjat en omfattande järngödsling av haven. Den kommer från förbränning av både fossila bränslen och biobränslen.

I det naturliga kretsloppet tillförs järn via bland annat vindar som för med sig stora stoftmoln från ökenområden. Det har tidigare inte ansetts möjligt att mäta i vilken utsträckning även järn från mänskliga utsläpp följer med vindarna. Men de amerikanska forskarna har utnyttjat det faktum att rök från förbränning innehåller högre andel av den lättare järnisotopen 54Fe än den tyngre 56Fe. Enligt forskarnas mätningar dominerar den lättare järnisotopen i norra Atlanten, vilket alltså betyder att en stor del av järnet kommer från mänsklig verksamhet.

Isotopanalys ger inte svar på om ursprunget är fossila bränslen eller biobränslen. Men genom att studera spridningsmönstret för olika typer av rökutsläpp drar forskarna slutsatsen att det främst rör sig om fossila källor.

Källa: Nature communications

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor