Våldsamma tjejer beskrivs som obegripliga

Tjejers våld ses som obegripligt och förringas ofta. Trots att forskning kring kvinnors våld har ökat under 2000-talet finns det stora kunskapsluckor.

Publicerad
När tjejer är våldsamma och skadar andra anser omgivningen ofta att de är obegipliga, eftersom våld så starkt förknippas med män. 
Bild: Istock

Oftast är det killars våld som hamnar i fokus i både rapportering och forskning om våld. En förklaring är att det oftare är killar som är våldsverkare. Men att inte uppmärksamma och forska om tjejers våld gör att de kvinnor som är våldsamma riskerar att framställas som obegripliga. Det visar en ny avhandling av Linda Arnell vid Umeå universitet. Hennes studie visar också att tjejers våld ofta upplevs som värre och mer skrämmande.

1 | Är det skillnad på hur vi förklarar pojkars och flickors användning av våld?

– Våld är kopplat till kön och fysiskt våld förknippas inte sällan med maskulinitet. Det är till exempel intressant att en av dem jag har intervjuat, och som arbetar professionellt med våldsamma tjejer, medger att tjejers fysiska våld är mycket mer upprörande att se än killars. Men det mest intressanta är att de som arbetar inom praktiskt, socialt arbete sällan överhuvudtaget talar om tjejers våld.

2 | Vad behöver göras?

– Vi måste lyfta tjejers våld och reflektera över våra föreställningar. Bara på så sätt gör vi det möjligt att ta våldet på allvar. Jag hoppas att min avhandling ska fungera som ett stöd för dem som arbetar inom praktiskt, socialt arbete så att de får bättre redskap för att kunna bemöta tjejers våld på ett genomarbetat och reflekterat sätt.

3 | Vilka bakomliggande förklaringar till tjejers våld framkommer i din undersökning?

– På individnivå handlar det exempelvis om familje- och skolsituation. På ett strukturellt plan finns föreställningar om kön, alltså om att tjejer upplever en underordning, där killar kallar dem för saker och utövar makt över dem. Våld beskrivs då som ett sätt att säga ifrån och hävda sig själva.

4 | Vad har tjejerna som använt våld fått för reaktioner?

– De berättar att de betraktas som ”onormala” och som ”problemtjejer” samt att acceptansen är mindre än när det gäller killars våldsanvändning.

5 | Varför görs flickorna obegripliga på det sättet?

– Det ingår i våra föreställningar om vad en tjej ”är”. Hon kan gå bakom någons rygg och hon kan mobba men hon får inte bruka fysiskt våld. Då träder hon över en gräns för vad tjejer anses få göra.

Linda Arnell är forskare vid Institutionen för socialt arbete samt Umeå centrum för genusstudier. Hennes doktorsavhandling heter Tjejers våld. Våldets tjejer: En diskursanalytisk studie om våld, kön och feminitet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor