Kan sol- och vindkraft bidra till jordens uppvärmning?

Förr menade man ju att haven var så stora att det inte spelade någon roll om man spolade ut orenat avfall. Nu vet vi bättre. Hur är det då med förnyelsebar vind- och solenergi? Skulle ett stort uttag av vindkraft kunna påverka klimatet? Solenergi som omvandlas till rörelseenergi skulle kanske till och med kunna minska temperaturökningen?

/Lena Cedergren

Publicerad
Solpaneler och vindkraftverk påverkar klimatet men påverkan är försumbar, menar forskarna.
Bild: Istock

Det stämmer att både vindkraftverk och solceller påverkar luftens temperatur. Vindkraftverk bromsar vinden och runt rotorbladen skapas virvlar som leder till att en viss del av vindens rörelseenergi omvandlas till värmeenergi. På natten kan vindkraftverk även bidra till att varmare luft högre upp i atmosfären dras ner mot markytan. Båda effekterna bidrar till lokalt höjd temperatur. Enligt en studie av Keith et al. (2004) är denna temperaturhöjning i storleksordningen tusendels grader Celsius (°C) per terawatt (TW) installerad vindkraft.

När det gäller solceller handlar påverkan i stället om att en viss del av solstrålningen absorberas av solcellen och omvandlas till elektricitet i stället för att reflekteras till värme, vilket bidrar till lokalt sänkt temperatur. I en studie av Hu et al. (2016) visas att om man täcker alla större öknar i världen med solceller (800 TW – oerhört mycket mer än de 45 TW solel som skulle behövas för att ersätta all användning av fossila bränslen), så skulle solcellerna bidra till att medeltemperaturen i världen sjönk med 0,34 °C. Men om man inkluderar den värme som bildas när elen används så höjs i stället medeltemperaturen med 0,09 °C. Solcellerna skulle också påverka cirkulationen i atmosfären och därmed nederbörden, både lokalt och globalt. Modellen visar att det globala medelvärdet skulle öka med 1 mm/år. Klimatsystemet är komplext och en utbyggnad av solceller i storleksordningen 45 TW skulle i stället leda till att det globala medelvärdet för nederbörd skulle minska med 1 mm/år.

Forskarnas sammanfattning är att påverkan på klimatet från en storskalig installation av solceller och vindkraftverk är försumbar, jämfört med andra klimatpåverkande aktiviteter, som till exempel metanutsläpp från risodlingar och kött från idisslande kreatur.

/Maria Grahn, forskare i energisystemanalys, Chalmers tekniska högskola

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor