Resistenta bakterier sprids på sjukhus

Publicerad
Bakterien Klebsiella pneumoniae drabbar i första hand spädbarn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
Bild: Volker Brinkman och Abdul Hakkim

Det snabbast växande hotet mot Europa när det gäller antibiotikaresistenta bakterier kommer från arten Klebsiella pneumoniae. Smittan sprids i första hand på sjukhus, enligt en stor studie av bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika av typen karbapenemer.

Forskare har analyserat prover från drygt 1 700 smittade patienter på hundratals sjukhus i 32 länder. Resultaten visar att mer än hälften av de resistenta bakterierna var genetiskt lika andra stammar från samma sjukhus. Det tyder på spridning mellan patienter på sjukhusen, enligt en rapport i tidskriften Nature Microbiology.

År 2007 avled 341 människor i Europa på grund av att de blivit infekterade av Klebsiella pneumoniae med resistens mot karbapenemer. År 2015 hade siffran mer än sexfaldigats till 2 094. Forskarna anser att utvecklingen går att hejda med bland annat bättre hygien och övervakning.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor