Snälla mammor läser för sina barn

Publicerad

Bild: Istock

Föräldrar som läser ihop med sina barn använder sällan bryska metoder. Och läsningen gör det lättare för barn att koncentrera sig. Det hävdar forskare vid Rutgers university, USA.

Forskarna undersökte hur 2 165 mammor läste ihop med sina barn vid ett och tre års ålder. Forskarna hittade en stark koppling mellan läsning och såväl barnens som mödrarnas beteende. De mammor som läste med sina barn vid ett års ålder var sällan ovänliga mot barnen när dessa fyllt tre år. Och de mammor som ofta ägnade sig åt högläsning med sina treåringar tog sällan till tuffa tag efter att de fyllt fem år.

De barn som hade mammor som ofta läste med dem ägnade sig mindre åt störande beteenden, hade lättare att koncentrera sig och var mer sällan hyperaktiva.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor