En tidsresa i forskningens tecken

Publicerad

Töres Theorell är i dag pensionerad stressprofessor med otaliga publicerade artiklar genom åren. I sin bok Gäst hos vetenskapen. Stressforskarens liv i tillämpad teori tar han med läsaren på en resa i tiden. Boken beskriver hans eget liv, sida vid sida med stressforskningens utveckling.

Han delar också med sig av personliga misslyckanden, vilket boktiteln antyder. Till exempel berättar han om första gången ett forskningsprojekt inte leder till det resultat han själv trott – och hur han drar lärdom av det. ”Mogen forskare blir man antagligen inte förrän man gått igenom denna typ av prövning”, skriver han. Han växte upp i ett hem med vetenskapen i centrum, pappa Hugo vann Nobelpriset i medicin 1955.

Boken kan vara givande för den som ska arbeta i dagens krävande forskningsvärld. Den avslutas med en fråga om ifall Theorells forskning verkligen har haft någon betydelse, för att sedan rada hans upp framgångar som forskare och den mediala uppmärksamhet den har fått genom åren. Det är svårt att inte imponeras.

Gäst hos vetenskapen. Stressforskarens liv i tillämpad teori

Töres Theorell
Carlsson

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor