Träd kan lukta sig till kommande skadeangrepp

Insekterna har ett raffinerat doftspråk, och även träden kan förstå detta språk. En ny studie visar att träden kan uppfatta insekternas parningslukter och förbereda sig för angrepp.

Publicerad
Tallstekelns larver förstör skog för stora värden.
Bild: Benjamin Fuchs /Jona Höfflin

Att växter kan uppfatta dofter från andra växter har varit känt sedan 1980-talet men att de kan känna av insekters dofter redan före ett angrepp har inte visats tidigare, enligt Olle Anderbrant som är professor i biologi vid Lunds universitet och en av författarna till studien som publicerats i tidskriften PNAS.

Förvarnade tallplantor klarar angrepp bättre

Tillsammans med sina kollegor lät han tallplantor ”lukta på” sexualferomon från en av de vanligaste skadeinsekterna, vanlig tallstekel. Tallstekelhonor fick sedan lägga ägg dels på de förvarnade tallplantorna, och dels på plantor som inte hade blivit utsatta för feromonet.

Två veckor senare såg forskarna att färre ägg hade överlevt på de förvarnade tallarna. Bara 40 procent överlevde jämfört med 60 procent på de obehandlade.

Möjlighet för skogsägare att ge tidig varning 

De förvarnade plantorna ökade mängden väteperoxid i tallbarren, som fungerar som ett insektsgift. Upptäckten skulle kunna få stor betydelse för att stoppa framtida insektsskador i skogen.

− Rent hypotetiskt kan man tänka sig att när skogsägaren vet att ett insektsangrepp är på gång skulle man kunna ge träden en tidig varning genom att behandla med feromoner, säger Olle Anderbrant.

Här skriver Lunds universitet om studien.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor