Vår släktgren fick nytt namn

Varför kallas hominider nu homininer?

/Åsel Floderus

Publicerad

Bild: Getty images

Svar: Traditionellt (fram till ungefär 1970-talet) ansåg man att människans utvecklingslinje (skild från schimpansens och gorillans) var en egen familj, Hominidae (i dagligt tal hominider). Eftersom vi nu vet mycket mer om människans och våra släktingars evolutionshistoria har begreppet Hominidae breddats till att omfatta även schimpanser och gorillor. För att ha en etikett på människans separata utvecklingslinje ser man den nu som en underfamilj, Homininae, (homininer, i dagligt tal).

/Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor