Minskande utsläpp redan innan pandemin

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med drygt 8 procent under årets första kvartal jämfört med utsläppen 2019 under samma period. Minskningarna ägde rum innan effekterna av coronapandemin blev påtagliga.

Publicerad
Utsläppen under årets första kvartal var drygt 8 procent lägre än under samma period 2019, trots en i stort sett oförändrad ekonomi.
Bild: Getty Images

Bruttonationalprodukten, BNP, under årets första kvartal låg på nästan exakt samma nivå som under första kvartalet i fjol. Men därefter gick det utför. Under andra kvartalet 2020 dalade BNP med 7,3 procent. Det är en effekt av coronaepandemin som slår hårt mot handel, produktion och resande.

Förändringarna i BNP och utsläpp av växthusgaser brukar följas åt; goda tider medför ökade utsläpp och vice versa. Men den trenden bröts under årets första kvartal vars utsläpp var drygt 8 procent lägre än utsläppen under samma period 2019, trots en i stort sett oförändrad ekonomi. Det visar nya siffror från statistikmyndigheten SCB.

Den kraftigaste minskningen ägde rum inom en utsläppsektor som SCB kallar el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall.

 – Det är framför allt utsläppen från energibranschen, det vill säga från el, gas och värmeverken som har minskat. Det beror på att de fossila bränslena fasas ut och ersätts med biobränslen. Men den ovanligt milda vintern bidrog också till att utsläppen blev så låga från den här sektorn, säger Susanna Roth som är gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

Skatteändringar har bidragit till minskningen

Mellan 2019 och 2020 infördes skatteändringar som gjorde det dyrare att använda fossila bränslen i kraftvärmeverk. Det har säkerligen bidragit till minskningen, menar Susanna Roth.

Utsläppen från transportindustrin minskade också under årets första kvartal. Men det sammanfaller till viss del med att ekonomin försämrades inom denna sektor.

– Redan i mars kunde man se att coronapandemin hade en viss effekt på flyg- och rederinäringen.

Tillverkningsindustrins och hushållens ekonomier hade inte hunnit drabbas av coronaepidemin under årets första kvartal. Trots det minskade utsläppen av växthusgaser något från båda dessa sektorer under perioden.

– Sammanfattningsvis så är det här de största minskningarna vi har sett mellan två jämförbara kvartal sedan vi började göra den här sortens statistik för fem år sedan, säger Susanna Roth. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor