Dolda mönster bland möss och människor

Publicerad

Bokens ambition beskrivs i den långa undertiteln: Det dolda mönstret i allt – om vad som förenar möss, människor, megastäder och multinationella företag. Författaren Geoffrey West är en fysiker som blev intresserad av biologins villkor och sadlade om till komplexitetsforskare.

Skalning handlar om hur olika mätbara storheter varierar tillsammans med varandra. Däggdjur har till exempel en skalfördel med storlek. Energiförbrukningen blir effektivare för större djur: En människa som väger dubbelt så mycket som sin hund behöver inte dubbelt så mycket mat.

Från djur och natur, över fraktaler och självorganisation, går Geoffrey West vidare till mänskliga samhällen. Städer skalar på ett annat sätt, som kallas superlinjärt och ger en tilltagande skal-avkastning. När en stad växer får den också fler patent och större ekonomiskt välstånd, men också fler våldsbrott, räknat per invånare. Utifrån olika aspekter på skalning resonerar Geoffrey West bland annat om varför både människor och företag åldras och dör, medan städer ofta tycks nära nog odödliga.

Det här är inte en bok med lösningar på mänsklighetens problem, men den innehåller tankar om hur vi kan förstå och studera dem. Det sista kapitlet bjuder på en vision om en möjlig ”storförenad teori för hållbar utveckling”.

Skala är en rejäl tegelsten där helhetsbilden ibland försvinner bland alla detaljer. Den är inte helt lättläst, men lyckas ändå i stora delar vara spännande och medryckande.

Skala

Geoffrey West
Volante

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor