Sju frågor om det asiatiska århundradet

Publicerad

Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och asienexpert, föreläste nyligen kring ämnet ”Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid” vid årets Forsskålsymposium. Han är nyss hemkommen från en forskningsresa i Indien och Pakistan.

Står vi inför ett asiatiskt århundrade?

– Ja, såtillvida att vi är på väg att återgå till en värld där Asien dominerar – som för några hundra år sedan. Snart kommer de asiatiska ländernas ekonomi att gå förbi resten av världens. Det kommer så klart färga av sig på det politiska inflytandet över den globala utvecklingen. Det behöver inte vara något positivt när vi tittar till exempel på koldioxidutsläppen i världen.

Vad innebär detta för demokratin i världen?

– Min uppfattning är att Kina utgör världens största antidemokratiska kraft idag. De sprider sedan några år tillbaka även sin auktoritära samhällsmodell över allt fler länder.

– Indien är ett annat problem. De är i en svår situation och utvecklas mot en allt mer hindu-nationalistisk stat. Så sammantaget är trenden mycket oroväckande i regionen med tanke på att nästan 3 miljarder människor bor i dessa två länder.

Finns det några ljuspunkter i Asien?

– Ja, vi ser ju att barnadödligheten sjunker och läskunnigheten ökar. Risken för svält är nästan obefintlig. Men klimatet! Vattenbristen är ett stort hot på många platser i Asien och luften är bedrövlig i de asiatiska storstäderna – och även på landsbygden. Detta är oerhört viktiga frågor. Det hänger ihop med demokratin. Ickedemokratiska stater är i regel värre miljöbovar än demokratiska.

Europa har dominerat världen under 200 år, hur kommer vi att hantera denna långsiktiga trend av ökad asiatisk dominans?

– Det finns ingen plan för detta i nuläget – det tycker jag är bekymmersamt. Kina samarbetar med de central- och östeuropeiska staterna i det så kallade 17+1-samarbetet. Så delar av EU bygger relationer med Kina, men EU som helhet har ingen Kina-politik. Samtidigt kan vi inte längre lita på USA som allierad i handels- och säkerhetspolitiska sammanhang. Det är bekymmersamt.

Vad kommer hända på 2020-talet, tror du?

– Vi kommer se en fortsatt splittring inom EU, framför allt kring frågor om miljö och migration. Vi får räkna med en del tuffa konflikter och svåra beslut. Vi i Europa är inte politiskt förberedda på utvecklingen.

Vad är Kinas agenda?

– Att styra mänsklighetens utveckling. Det har Xi Jinping sagt. Men det bygger på en mycket auktoritär styrmodell.

Ska vi vara bekymrade?

– Absolut. Även utvecklingen i Indien och Pakistan är mycket oroande i demokratiskt hänseende. I Indien pågår en avveckling av demokratin, precis som i Pakistan. Det sker val, men friheten för civilsamhället minskar kraftigt och minoriteter hotas allt mer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor