2 miljoner svampar är ännu oupptäckta

Publicerad

”En global resurs för kunskap om växter och svampar”. Det är målsättningen med den forskning som bedrivs på Royal botanic gardens i London. Under åren har  man släppt flera populärvetenskapliga rapporter om växter.  2018 kom den första om svampar State of the world’s fungi . Faktaspäckad och rikt illustrerad går den att ladda ned gratis som pdf.

Rapporten beskriver svamparnas artrikedom och utbredning. Den tar också upp några av de senaste artfynden. Ungefär 2 000 nya arter upptäcks varje år – och det finns åtminstone 2 miljoner kvar att upptäcka. Att beskriva dem kommer att ta 1 000 år med rådande tempo. Det visar tydligt att svampar är en ganska okänd organismgrupp. Rapportens andra del handlar om nyttan av svampar. De ger oss mat, mediciner och enzymer som är viktiga för många industriprocesser. Ett nytt användningsområde är bio-remediering, det vill säga svampar som tar hand om miljögifter. De kan bland annat rena mark från PCB.

Den avslutande delen avhandlar problemarter, svampar som skadar skogs- och jordbruk och som hotar och till och med utrotar växter och djur. Speciellt groddjuren är hårt drabbade av svampsjukdomar, som fått global spridning genom handel. Så, hur pass hotade är svamparna själva? Enligt den globala rödlistan över hotade arter är svaret: nästan inte alls. Det beror dock på enorm kunskapsbrist. Rödlistan innehåller 68 000 djurarter och 25 000 växtarter, men endast 56 svamparter.

State of the world’s fungi

Royal botanic gardens, Kew, London

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor