Så gammal är jordens äldsta meteoritkrater

När jorden var ungefär hälften så gammal som nu träffades den av en stor rymdsten, som med stor kraft slog in i en glaciär på det nuvarande Australien. Kanske bidrog nedslaget till att avsluta en av jordens kraftigaste istider.

Publicerad
En tolkning av hur en stor rymdsten krockar med jorden.
Bild: Getty
Formationen Yarrabubba i västra Australien har länge varit intressant för geologer som studerar jordens historia. På drygt två miljarder år hinner vind och vatten och geologiska krafter radera ut de flesta spåren av även ett stort meteoritnedslag. Inget återstår av den ursprungliga cirkelformade kratern, utom spår av det som tidigare var upphöjningen i kraterns mitt. Nu har några forskare analyserat mineralkorn härifrån och [mätt nedslagets ålder till 2,23 miljarder år](https://www.nature.com/articles/s41467-019-13985-7). Det betyder att detta är den äldsta kända nedslagskratern på jorden. Det kan jämföras med att jorden är ungefär 4,5 miljarder år gammal. Det här meteoritnedslaget skedde i slutet av det som brukar kallas Huron-istiden, den första kända istiden på jorden. Den varade i omkring trehundra miljoner år. Det finns tecken på att hela jorden var täckt av is under åtminstone delar av den här istiden. Forskarna som tidsbestämde Yarrabubba-kratern gjorde också en simulering av vad nedslaget kan ha haft för effekt på klimatet. Resultatet antyder att tillräckligt mycket vatten kan ha förångats för att ha en uppvärmande effekt. Det kan ha bidragit till att istiden tog slut. Men det går inte att säga säkert. – Författarna till studien spekulerar. Det är väldigt intressanta spekulationer! säger Sanna Alwmark, geolog som forskar om kraterbildning. Forskarna vill förstå vad rymdstenar kan ha för effekt på livet. Det finns fortfarande bara ett meteoritnedslag som kan förknippas med en stor förändring för livet på jorden: det som dödade dinosaurierna för 65 miljoner år sen. Yarrabubba-kratern var cirka 70 kilometer tvärs över, men dinosauriedödarkratern runt Chicxulub i Mexico hade en mer än dubbelt så stor diameter.

Hur åldersbestäms en krater?

Vid ett meteoritnedslag förändras berggrunden på ett karaktäristiskt sätt och nya bergarter bildas. Genom att studera mineralkorn i mikroskop går det att se vilka som har varit med om chocken i en kraftig kollision.

Kornen innehåller också en sorts klocka, som kan avslöja hur länge sedan det var detta hände.

När mineralkornen bildas efter till exempel ett meteoritnedslag inkluderas vissa ämnen medan andra stöts bort. Till exempel finns det typiska mineral som stöter bort blyatomer. Om det går att hitta blyatomer i mineralkornet betyder det att de har bildats inuti kornet efter att det stelnade. Bly bildas när radioaktiva isotoper av uran sönderfaller. Genom att med mycket noggranna metoder räkna antalet uranatomer och antalet blyatomer går det att se hur länge sedan det var mineralkornet bildades.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor