Säkrare ingrepp med 3D-kopior av organ

Plastkopior av organ som kirurger kan hålla i handen, skära i med skalpell och visa upp för att förklara ingrepp för patienten. Det är några av möjligheterna som Skånes universitetssjukhus nya satsning med 3D-skrivare fört med sig.

Text Oskar Alex
Publicerad
Att 3D-printa en modell av ett organ kan ta allt från 6 till 120 timmar och kosta mellan 100 och 10 000 kronor beroende på storlek, komplexitet och material. Här en modell av hjärtat hos en 8-månaders pojke med medfött hjärtfel och ryggraden hos en 14-årig flicka med grav skolios.
Bild: Einar Heiberg

En 3D-skrivare är en maskin som kan ta emot en digital, tredimensionell modell och ”skriva ut” den genom att bygga upp lager på lager av ett material, vanligtvis nedsmält plast som sprutas ut i en tunn tråd. Sedan ett år har forskare på Skånes universitetssjukhus kombinerat denna teknik med läkekonstens magnetkamera, även kallad datortomografi, för att skriva ut exakta kopior av patienters organ.

– En enorm del av hjärnan är inriktad på att ta emot känselintryck och just kirurger är väldigt taktila. Den utskrivna modellen ger en mycket bättre 3D-förståelse än på en skärm och är enklare att diskutera runt, säger Einar Heiberg, docent i klinisk fysiologi vid Lunds universitet, och den som samordnat satsningen.

Printat hjärtan och ryggrad i 3D

Hittills har universitetssjukhuset skrivit ut allt från små hjärtan hos nyfödda till hela ryggraden hos en 14-årig flicka med allvarlig skolios. Einar Heiberg berättar om ett nyligt fall där en patient med ett komplicerat medfött hjärtfel plötsligt blev dålig på natten.

– Man beslöt sig för en akut operation. En modell av hjärtat fanns redan utskriven och genom att ta in den i operationssalen kunde kirurgen snabbare se att svikten berodde på en förkalkad tidigare lagning och åtgärda det, säger han.

Förklara ingreppet med 3D-modell

En utskriven modell kan även vara ett sätt att prata om en sjukdom eller skada med patienten och dess anhöriga. Inte minst kan planering utifrån modellen spara både tid och pengar under själva ingreppet, exempelvis vid operationer för att stänga till hål i hjärtat, så kallade förmaksöron, med en kateter som blåses upp.

– I vissa komplicerade fall kan det vara svårt att i förväg veta vilken storlek på katetern som passar. Kommer man inte in ökar risken med ingreppet och man måste välja en ny kateter och slänga den gamla, som kanske kostar 10 000 kronor. Förra veckan skrev vi ut de första förmaksöronen i 3D, de kostar oss 200 kronor styck i material och då kan man testa sig fram till rätt kateter innan, säger Einar Heiberg.

Fler studier på 3D-modeller av organ

Att 3D-printa kopior av organ är alltjämt ett ungt forskningsfält, men de studier som finns publicerade kring hjärtkirurgi tyder på att metoden kan underlätta planering och beslutsfattande kring ingreppen. Just nu väntar Einar Heiberg och hans kollegor på att inskickade etik-ansökningar ska godkännas och bana väg för egna studier.

I framtiden siktar de på att kunna skriva ut två–tre modeller per dag i stället för per vecka. Ännu längre fram är tanken att sjukhuset ska kunna skriva ut implantat som opereras in i kroppen.

Einar Heiberg

Einar Heiberg, docent i klinisk fysiologi vid Lunds universitet, samordnar Skånes universitetssjukhus satsning på 3D-skrivare för organmodeller.
Bild: Kenneth Rauna
Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor