Stor miljövinst om svenskar semestrar i Europa

Potentialen att minska utsläppen från svenskarnas flygresor är stor. Många av resenärerna kan tänka sig att välja närmare destinationer och andra transportslag. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Publicerad
Fyra av fem svenskar som på sommaren reser interkontinentalt för sol och värme kan lika gärna tänka sig att stanna i Europa. Det skulle göra stor skillnad för utsläppen.
Bild: Getty Images

– I många fall finns det alternativa resor med lägre klimatpåverkan, som människor upplever som mer eller mindre lika bra som de resor de har gjort med flyg. Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.

Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen. Det handlar om resor för att uppleva sol och värme (38 procent), besöka släkt och vänner (26 procent), tjänsteresor (18 procent), storstadsbesök (10 procent) och besök på tema- och nöjesparker (4 procent). 

Välja resmål närmare Sverige

Den största potentialen verkar finnas i att välja ett resmål som ligger närmre Sverige, men att bibehålla flyg som transportsätt. Forskarna har intervjuat flygresenärer om vad som skulle kunna få dem att ändra sitt resande. Ett resultat som de själva blev förvånade över är att fyra av fem som reste interkontinentalt för sol och värme på sommaren var villiga att stanna i Europa, vilket skulle innebära en betydande utsläppsminskning.

Men varför gör människor då inte redan de här mer klimatsmarta valen?

− Ofta kan det vara att man inte tänker på klimatpåverkan när man väljer en destination. Då är andra saker viktigare, som tid och pris, säger Erik Lundberg.

Avståndet avgörande för utsläppen

Medvetenheten har ökat de senaste åren men många tänker fortfarande inte på att avståndet är avgörande för utsläppen, tror han. Ett sätt att tydliggöra det är att införa en obligatorisk klimatdeklaration, vilket just nu utreds på regeringens uppdrag. Då skulle varje resenär tydligt se sina utsläpp och kunna jämföra olika alternativ.  

− Det som krävs för att få till en ändring är ekonomiska styrmedel men också information och marknadsföring, säger Erik Lundberg.

Som nästa steg ska forskarna titta närmare på vilka styrmedel och vilken slags information som skulle vara effektiva för att ändra människors beteende.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor