Finns det ett max för växthuseffekten?

Vid vilken koldioxidhalt i atmosfären absorberar jorden ALL inkommande strålning, så att en ytterligare ökning av halten inte gör någon skillnad för klimatet?

/Bo

Publicerad

Bild: Getty Images

Växthuseffekten fungerar så att inkommande solstrålning nästan obehindrat släpps igenom atmosfären, medan utgående värmestrålning från jorden inte gör det. Detta gör klimatet på jorden betydligt varmare än det hade varit utan atmosfär.

Ju högre halter av växthusgaser i atmosfären, desto större blir växthuseffekten. Med stigande koldioxidkoncentration minskar visserligen marginaleffekten av varje ytterligare utsläppt ton, men denna minskning är inte så stor som man kan tro. Marginaleffekten finns kvar även vid mycket höga koldioxidkoncentrationer.

Koldioxid absorberar värme i atmosfärens alla lager, vilket innebär att det skulle krävas total absorption på alla nivåer för att nya utsläpp skulle bli betydelselösa. För att en sådan situation skulle kunna uppstå måste koldioxidhalten vara många gånger högre än dagens, och uppvärmningen av planeten skulle då redan vara flera gånger högre än i dag. Något som komplicerar frågan ytterligare är att ökad koldioxidhalt och ökad temperatur påverkar andra processer i atmosfären. Till exempel ökar mängden vattenånga, som också är en stark växthusgas. Det gör det svårt att säga om det alls finns ett läge då ytterligare koldioxid inte gör någon skillnad för klimatet.

På Venus består atmosfären nästan helt av koldioxid. Där ger växthuseffekten en uppvärmning på omkring 400 °C jämfört med de drygt 30 °C som jordens växthuseffekt ger.

/Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor