Nya svar om galaxers födelse

Bara 1,5 miljarder år efter big bang fanns det redan roterande skivformade galaxer. En ny studie ger detaljerad information om en tidig galax. Det hjälper forskarna att förstå hur det gick till när materia började samlas ihop i galaxer i det tidiga universum.

Publicerad
I många galaxer, som i vår egen Vintergata, är stjärnorna samlade i en ganska tunn skiva. Galaxen NGC 5023 ser vi från jorden nästan rakt från sidan (här fotograferad med rymdteleskopet Hubble). Liknande skivgalaxer fanns redan när universum var bara en tiondel så gammalt som i dag.
Bild: ESA/NASA

Genom att rikta sina teleskop ut i rymden kan astronomer fånga upp ljus som färdats långt och länge innan det når oss, och på så vis se bakåt i tiden. Några forskare använde det stora radioteleskopet Alma för att få en bättre bild än någonsin tidigare av ljus som lämnade en galax när universum bara var en tiondel så gammalt som i dag. De lyckades mäta rotationshastigheten och göra en uppskattning av galaxens massa.

– Det är troligen en galax som fortfarande håller på att växa till, säger Kirsten Kraiberg Knudsen, som själv studerar galaxer vid Onsala rymdobservatorium, och som har läst forskarnas artikel i tidskriften Nature.

Tidigare trodde man att galaxer av den här typen tog så lång tid att bildas att de inte borde ha funnits redan så här tidigt. Tanken var att gasen som faller in mot en blivande galax är mycket varm, så att det tar lång tid för den att svalna av och kunna bilda en tät och stabil skiva. En sådan process skulle inte ha hunnit komma så långt så här tidigt efter att universum blivit till. Upptäckten stöder de nyare modeller som visar på att galaxbildning kan vara mycket svalare, och därmed gå fortare.

Kirsten Knudsen är imponerad av mätningen. Det är en stor utmaning att lyckas hitta galaxer på det här enorma avståndet, och varje nyfunnen uråldrig galax som kan studeras ger mycket ny information.

Detaljer i en galax långt borta

– Det är kul att de kan se så mycket detaljer! Eller ja, i min värld är det mycket detaljer.

En upplösning på ungefär 4000 ljusår kan verka som en mycket grov och suddig avbildning, men i en forskningsgren där galaxer är små suddiga prickar på en datorskärm är det ett gott resultat.

Mätningarna visar att galaxen är uppbyggd som en stabilt roterande skiva, och att den redan vid den här tiden var ganska stor – om än mycket mindre än vår Vintergata.

Galaxen valdes ut på ett sätt som inte beror på hur den såg ut, och förhoppningen är att den ska vara en ganska genomsnittlig galax för sin tid, 1,5 miljarder år efter big bang. Att titta på en enda galax räcker inte för att vara säker på det. För att verkligen förstå hur galaxer först bildades behöver man studera många fler sådana urgalaxer. Kirsten Knudsen förväntar sig att det kommer att gå fort nu.

– Det här området kommer att utvecklas mycket under de närmaste tio åren, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor