Trä ger grönare vindkraftverk

På utsidan syns ingen skillnad. Men tittar man in i vindkraftverket så ser man att tornet är byggt i trä i stället för stål. Fördelen är bland annat att de kan byggas högre.

Publicerad

Tornen i laminerat trä byggs i moduler och blir på så sätt lättare att transportera och gör även att vindkraftverken kan byggas högre.
Bild: Modvion

På Björkö utanför Göteborg står ett ovanligt vindkraftverk. Det 30 meter höga tornet är byggt i laminerat trä i stället för stål.

Att bygga i trä har flera fördelar enligt företaget bakom tekniken. Tornen blir lättare och billigare att bygga jämfört med stål. Genom att bygga i moduler kan vindkraftverken även byggas högre och transporten förenklas. Det finns också miljöfördelar.

Tornet från insidan där det syns att det är byggt av trä. Vingarna är dock i kolfiber.
Bild: Sara Fogelström

– Ståltornet är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i ett vindkraftverk. När det byggs i trä blir det i stället en kolsänka med negativ koldioxidpåverkan, säger Ola Carlson, föreståndare vid Svenskt vindkraftstekniskt centrum och biträdande professor i förnybar elkraftproduktion på Chalmers tekniska högskola.

Sensorer mäter temperatur

I början av juni monterades vingarna och maskinhuset på vindkraftverket som kommer att användas för forskning och ägas av Chalmers. Det är utrustat med mängder av sensorer för att kunna mäta bland annat om egenskaperna förändras med faktorer som temperatur och luftfuktighet.

Ola Carson tror inte att det kommer att märkas någon skillnad jämfört med ett ”vanligt” vindkraftverk byggt i stål.

– Men det ska nu undersökas.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor