Tvillingmamma har högre risk att dö av stress

Ju högre belastning av dubbelarbete med jobb och familj, desto vanligare att kvinnor dör av stress. Det visar ny svensk forskning.

Publicerad
Forskarna har studerat över 400 000 kvinnors hälsa på lång sikt.
Bild: Getty Images

Kvinnors hälsa påverkas negativt när belastningen att kombinera familj och arbete ökar, enligt en ny studie vid Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsala. Det innebär en ökad risk att dö i stressrelaterade sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar.

– Vi tolkar resultaten som att stress relaterat till den dubbla bördan av familj och arbete är dåligt för hälsan, säger Johan Vikström, docent i nationalekonomi och forskare vid IFAU.

Forskarna har studerat över 400.000 kvinnors hälsa på lång sikt. Kvinnorna är födda mellan år 1925 och 1935 och majoriteten fick sitt första barn på 1950- till 1970-talet.

Er studie handlar om kvinnor som fick barn under helt andra förutsättningar än idag. Säger resultatet ändå något om vår tid?

– Rent strikt empiriskt är det ju resultat från kvinnor som föddes för länge sedan, och mycket i systemen har förbättrats sedan dess. Samtidigt visar andra studier att det kvarstår en stor obalans inom familjerna, vilket gör att resultatet borde ha bäring än idag.

Studerade tvillingmammor 

För att kunna studera just den ökade bördan som familj och arbete innebär, valde forskarna att studera tvillingmammor och jämföra dem med kvinnor som fick ett barn vid första förlossningen. Allt annat lika – om tvillingmammorna skulle visa på högre antal stressrelaterade dödsfall, kunde forskarna koppla sämre hälsoutveckling till just ökad börda av livspusslet, förklarar Johan Vikström.

– Vi ville hitta någon faktor att studera som mammorna inte själva kan rå över, och tvillingfödslar var en sådan. Det blir en slumpmässig chock i den dubbla bördan när de får tvillingar.

Studien visade även att tvillingmammornas dödlighet ökade ju högre utbildade kvinnorna var, vilket innebar att det var de yrkesarbetade som hade sämre hälsa i högre grad. Det var dessutom just den stressrelaterade dödligheten som ökade, inte annan typ av dödlighet, som exempelvis cancer.

Kan det inte vara något annat som gör att fler tvillingmammor dör, än just det svårare livspusslet?

– Vi försöker beröra frågan i rapporten att det även kan handla om annat, som påfrestningar under gravitet och förlossning. Men flera empiriska delar pekar på att vår tolkning håller.

Då kan det här gälla kvinnor som har två–tre barn tätt efter varandra likväl som tvillingmammor?

– Ja, det kan det. Att studera tvillingmammor var ett sätt för oss att kunna studera ett allmänt fenomen. Det är inte bara tvillingar som kan orsaka ökad belastning, det kan även andra familjesituationer göra.

Vad kan era resultat säga dagens beslutsfattare?

– Hindra inte kvinnor från att kombinera familjeliv och arbetsliv, dit vill vi verkligen inte komma. Men fundera fortsatt över policys för ett mer jämställt arbetsliv och familjeliv.

Negativa hälsoeffekter för tvillingmammor

Två tidigare studier:

  • Cáceres-Delpiano & Simonsen (2012) visar att tvillingmammor i åldern 20–45 i USA har sämre hälsa än andra mammor.
  • Kruk & Reinhold (2014) visar med europeiska data att en tvillingfödsel försämrar mammornas mentala hälsa men inte papporna.

Nytt i IFAU:s aktuella studie är att tvillingfödslar och stressen som det leder till, också kan ha långsiktiga effekter på mortalitet.

Källa: IFAU

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor