Även killar deprimerade av kroppsmissnöje

18-åringar som varit missnöjda med sina kroppar tidigare i livet löper högre risk att drabbas av depression. Det visar en engelsk studie, som sticker ut genom att inkludera båda könen.

Text Oskar Alex
Publicerad
 Exakt hur många ungdomar i världen som lider av kroppsmissnöje i någon mån är svårt att mäta. Men studier tyder på att det kan röra sig om upp till hälften eller fler.
Bild: Getty images

Studien bygger på omkring 3 600 brittiska ungdomar födda under tidigt 1990-tal. Data om bland annat kroppsmissnöje och psykisk ohälsa samlades in när ungdomarna var 14 år gamla och återigen fyra år senare.

Vid uppföljningen uppfyllde knappt en av fem kvinnor diagnoskriterierna för depression. För männen gällde det knappt en av tio.

De som var deprimerade hade i högre utsträckning varit kroppsmissnöjda fyra år tidigare. Kopplingen kvarstod även när forskarna tog hänsyn till andra möjliga förklaringar, som graden av depression vid 14 års ålder. Data visade även att mer kroppsmissnöje var kopplat till svårare depressiva episoder.

Viktigt bidrag till studier om kroppsuppfattning

Carolina Lunde är docent i psykologi, forskar själv om kroppsuppfattning och är studierektor för psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

– Det är en intressant och välgjord studie som bekräftar tidigare fynd och ger viktiga bidrag till fältet. Studien följer samma individer under många år, vilket är ovanligt. Det gör att forskarna kan uttala sig om att kroppsmissnöjet föregått de depressiva symtomen, inte tvärt om, säger hon.

Studien bidrar även genom att inkludera män.

– Mycket tidigare forskning har fokuserat enbart på kvinnor, med föreställningar om att kroppsmissnöje är ett ”kvinnoproblem” och att män är mer obrydda.

Bör ses som ett folkhälsoproblem

Exakt hur många ungdomar i världen som lider av kroppsmissnöje är svårt att säga, men studier tyder på att upp till hälften eller fler är missnöjda med sin kropp i någon utsträckning. Vanligast är det bland tjejer.

Däremot vet man att över 260 miljoner människor i dag lider av depression, som är en av de främsta orsakerna till ohälsa i världen enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Sjukdomen innebär även stora kostnader för samhället, i form av sjukvård och förlorad arbetstid.

Martin Persson är professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Att stärka ungas kroppsuppfattning är en komplex utmaning, menar han. Han pekar bland annat på forskning som visar att kroppsuppfattning påverkas från flera olika håll, som av föräldrar, vänner och media.

– Många vuxna pratar själva om att ”gå ned i vikt till sommaren och se bra ut i sina badkläder”. Att skapa medvetenhet är därför det första steget, till exempel genom att rapportera om studier som denna nya brittiska. Samt utbilda lärare och vårdpersonal om de psykologiska konsekvenserna av kroppsmissnöje, vilket vi jobbar mycket med, säger han.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag

Brist på mätskalor för män

Studien har en del brister. Frågorna som forskarna använde för att bedöma graden av kroppsmissnöje i den brittiska studien lutade åt traditionellt kvinnliga skönhetsideal. Det är tänkbart att killarna inte kunnat identifiera sig med en del av frågorna, och att deras kroppsmissnöje därför kan ha underskattats.

Forskarna fångade heller inte upp eventuella depressioner mellan 14 och 18 års ålder. Slutligen har studien ett relativt begränsat etniskt och socioekonomiskt urval, då ungdomarna nästan uteslutande tillhörde vit medelklass.

Artikeln är publicerad i Journal of Epidemiology & Community Health.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor