Fler svenskar dras med magproblem

Sedan år 1988 har besvär från de övre magtrakterna ökat hos befolkningen i Sverige. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Text Oskar Alex
Publicerad
 Det är ännu oklart vad ökningen av magbesvär beror på. Troligtvis är det en kombination av flera faktorer, som att fler lider av astma och allergi och att fler är överviktiga, säger forskarna. 
Bild: Getty images

Mellan år 1988 och 2011 fick flera tusen Östhammarbor mellan 21 och 93 år svara på frågor om magbesvär vid fyra separata tillfällen.

Under perioden tvådubblades oddsen att drabbas av sura uppstötningar, reflux, medan oddsen för att lida av PDS – ett tillstånd där man fort känner sig mätt eller upplever obehagliga fyllnadskänslor efter en måltid – tredubblades.

– En oddskvot på 3 visar på en ganska redig ökning, säger Anna Andreasson, docent i psykologi vid Stockholm universitet.

Forskarna fann en ökning på två fronter. Dels blev magbesvären vanligare ju äldre deltagarna blev, men studien visade också att unga vuxna år 2011 hade mer problem än personer i samma ålder år 1988.

Detta kunde forskarna se tack vare studiens utformning, där de både följde samma personer i 23 år, och jämförde deltagare från starten av studien med nytillkomna jämnåriga. Det vill säga, nyinflyttade personer eller de som blivit tillräckligt gamla för att vara med i studien.

Välkommen till

Hjärndagen

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 11 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Flera faktorer tros ligga bakom besvären

Studien ger däremot inga svar på vad ökningen beror på. Forskarna utesluter inte att vi har blivit mer uppmärksamma på symtom, och därför mer benägna att rapportera dem.

– Men då borde samtliga symtom ha ökat, och så är inte fallet i vår studie, säger Anna Andreasson.

Till skillnad från tidiga mättnadskänslor och reflux var nämligen förekomsten av smärtor i maggropen i stort sett oförändrad under hela perioden. Mer troligt är därför att ökningen rör sig om en kombination av flera faktorer, menar hon.

– Magbesvär är vanligare hos personer med atopi, det vill säga problem med allergi, eksem och allergisk astma, vilket ökar i populationen. Vi vet även att ett högt BMI ökar risken för reflux, och ökningen av det symtomet kan förklaras av att vi blir allt större.

Forskarna planerar att följa upp tidigare studier som gjorts i Stockholm och Norrbotten på samma sätt, och titta närmare på vilka faktorer som driver ökningen.

– Deltagargruppen i Östhammar är dock nationellt representativ, inte bara sett till kön och åldersfördelning utan även socioekonomisk bakgrund, säger Anna Andreasson.

Studien är publicerad i The American Journal of Gastroenterology.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor