Mer av kärnbränslet kan användas

Varför går det inte att utnyttja energin i kärnbränsle bättre så att det slipper slutförvaras i 100 000-tals år? Det är rena slöseriet att gräva ner outnyttjat bränsle. /Karl-Gustav Nylin

Publicerad
Forsmarks kärnkraftverk.
Bild: Vattenfall

Svar av Pär Olsson, professor i fysik, KTH

I de vattenkylda reaktorer som används i dag går det dessvärre inte att utvinna så mycket mer energi än vad som görs. Vattnet runt bränslestavarna bromsar neutronerna som sänds ut med hög energi vid kärnklyvningen. Resultatet blir så kallade långsamma neutroner, som är mycket effektiva för att klyva just uran-235 och även plutonium-239, men inte några andra ämnen. Under drift skapas en stor mängd andra radioaktiva ämnen med mycket lång livslängd och dessa blir alltså kvar. Det är orsaken till att vi med dagens teknik får uttjänt kärnbränsle som kräver mycket lång förvaringstid.

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Det går dock utmärkt att klyva de problematiska ämnena i andra typer av kärnreaktorer, där vatten inte används som direktverkande kylmedel och neutronerna därmed inte bromsas. Detta forskar vi aktivt på. Vårt mål är en teknik som använder näst intill all energi i uranet. Detta kräver dels reaktorer med snabba neutroner, dels upparbetningsanläggningar där kvarvarande radioaktiva ämnen i använt bränsle återvinns till nytt bränsle.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor