Hur kan så många bin dela på samma blomma? 

Jag ser bin surra intensivt i flera dagar runt samma buske med samma blommor. Varje blomma måste få väldigt många besök, och jag tycker att nektarn borde ha tagit slut för länge sedan. Fyller växten på med ny nektar vartefter – och i så fall varför? När blommorna väl är pollinerade innebär väl inte ytterligare bibesök några särskilda fördelar? /Åke Nilsson

Publicerad
Så länge blomman producerar ny nektar kommer bina på besök.
Bild: Getty images

Svar av Jon Ågren, professor i växtekologi, Uppsala universitet

Växter som pollineras av insekter eller andra djur erbjuder som regel blombesökaren en möjlighet att samla föda i form av pollen, nektar, eller bådadera. När och hur många gånger en blomma blir besökt beror bland annat på hur länge den producerar nektar, och om blommans pollen blir tillgängligt för blombesökare vid en viss tidpunkt eller successivt över flera dagar. 

De flesta växter är hermafroditer, vilket innebär att de både sprider pollen till andra individer (hanlig reproduktion) och tar emot andras pollen och producerar frön (honlig reproduktion). Att hanlig reproduktion gynnas av fler besök av pollinerare är lätt att förstå: Med fler besök ökar växtens chans att sprida sitt pollen till fler individer.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Men det finns en fördel med fler besök även för honlig reproduktion: Den genetiska mångfalden ökar i det pollen som blomman mottar, vilket kan påverka frökvaliteten positivt.

I det fall som beskrivs i frågan, kan det vara så att nektar produceras kontinuerligt. När blom­besökare tömt blomman på nektar, producerar den mer. Det kan också vara så att ståndarknapparna spricker upp allt eftersom, och att nytt pollen därför frigörs och blir tillgängligt för blombesökare under flera dagar.

F&F söker en redaktör

Jobba på Forskning & Framsteg

Vi söker en redaktör för Tiktok, Youtube och Instagram.

Läs mer här!
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor