Hur hamnade fossila bränslen i underjorden?

Jag har funderat mycket på det här med fossila bränslen. Kan den gängse teorin om att olja och gas skulle komma från djur och växter verkligen stämma? Varför skulle dessa hamna flera hundra meter, ja till och med kilometer, ner under jordytan? Ta vilken skog som helst som får vara ifred – inte hamnar löv, multnade träd, döda djur under hundratals meter jord?

Det tycks mig mer rimligt att kol och olja alltid hört till jordens innandöme. Jag skulle gärna höra vad det finns för bevis för teorin om fossila bränslen? /Arne Nilsson

Publicerad

Olja och naturgas har bildats av alger, plankton och andra mikroorganismer.
Bild: Getty images

Svar av Åke Johansson, jourhavande geolog och forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, och Hemin Koyi, geolog och forskare vid Uppsala universitet

Att kolavlagringar är fossila skogar framgår inte minst av väl­bevarade växtfossil, exempelvis i kollagren vid Höganäs. Till stor del handlar det om förhistoriska sumpskogar, kanske liknande dagens kustnära mangroveträsk, som över­svämmats och dött och sedan täckts av yngre sediment. Processen kan upp­repas flera gånger. I Höganäs ligger stenkolslager varvat med lerlager i flera omgångar. Växtresterna hamnar på större djup, där de omvandlats till brunkol eller stenkol, när tjocka sedimentlager (sandsten, kalksten eller ytterligare leravlagringar) avsätts ovanpå. Senare upplyftning och erosion har sedan blottlagt kollagren nära jordytan på nytt.

Ursprunget för olja och naturgas är i stället alger, plankton och andra mikro­organismer i havet. Om de döda mikroorganismerna sjunker till botten och begravs tillräckligt djupt under syrefria förhållanden där det inte finns nedbrytande bakterier, kan omvandlingen till olja och naturgas börja. Det­ta sker på djup i berggrunden på cirka 2 000 meter, där temperaturen är omkring 60 °C. De döda organismerna kan ha hamnat på sådana djup i samband med sjunkande havsbotten eller stigande havsyta, då stora mängder sediment kan lagras ovanpå genom erosion från närbelägna landområden. Det organiska ursprunget kan förstås inte bevisas med fossil av de ursprungliga organismerna på samma sätt som för kollagren, men organiskt bildad olja eller gas har en annorlunda kol­isotop-sammansättning (kvoten 13C/12C är lägre) än oorganisk, vilken de ärvt från de mikroorganismer som utgör dess ursprung.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Det har ibland framförts teorier om oorganisk bildning av stora mängder metan djupt nere i jordens mantel (under jordskorpan), vilken skulle kunna strömma upp och ansamlas i lämpliga strukturer i jordskorpan. På 1980-talet gjordes borrningar efter sådan så kallad djupgas i Siljansringen, men utan resultat, och teorierna får än så länge anses osäkra och obevisade. Det förekommer små mängder oorganisk naturgas med avvikande kolisotopsignatur på sina håll, men kolisotopundersökningar visar att så gott som all naturgas som utvinns är av organiskt ursprung.

Välkommen till

Hjärndagen 2023

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 10 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor