Robotvinge härmar fågel i flykt

En robotvinge med fjädrar gör det möjligt att avslöja fåglars knep när de flyger. Kunskapen kan användas för att bygga nya typer av drönare.

Publicerad
man håller i en pryl med vingar och tittar in i kameran

Men vingroboten testar Christoffer Johansson vid Lunds universitet hur kraft och energiåtgång påverkas beroende på hur vingen rör sig.
Bild: Anders Örtegren

Att studera flygande fåglar i skyn är utmanande. För att närstudera vingarnas rörelse har forskare därför utvecklat ett vingklädd robot.

Robotvingen är utvecklad av forskare vid schweiziska EPFL tillsammans med biologiforskaren Christoffer Johansson vid Lunds universitet.

– Den är mer komplex än de som funnits tidigare för att studera fågelflykt, säger han.

Roboten gör det möjligt att testa hur kraft och energiåtgång påverkas beroende på hur vingen rör sig när den flaxar.

– En fördel är att vi även kan studera rörelser som fåglar normalt sett inte gör, och på så sätt förstå varför de flyger som de gör.

Filmen visar hur robotvingen flaxar på olika sätt under försök i en vindtunnel vid Lunds universitet.
Film: Lunds universitet

Komplexa rörelser

För att testa roboten har han och hans kollegor studerat det som kallas uppslaget, alltså när fågeln lyfter vingarna efter att ha slagit dem nedåt, vilket är den rörelse som skapar mest kraft.

Resultatet, som publicerats i tidskriften Advanced Intelligent systems, visar att fåglar flyger mer effektivt genom att fälla in vingarna under uppslaget, men att rörelserna anpassas till hur fort fågeln flyger.

Christoffer Johansson planerar nu för fler försök.

– Det finns mycket kvar att lära om fåglars flygande. Det är väldigt komplexa rörelser så det är intressant att försöka förstå vilka vingrörelser som är mest effektiva, säger han.

Forskningen kan bidra till nya typer av drönare som flyger och navigerar med hjälp av flaxande vingar. Forskarna vid EPFL har till exempel tidigare utvecklat en drönare inspirerad av en duvhök.

Men för persontransporter tror Christoffer Johansson inte att maskiner med flaxande vingar har någon framtid.

– Nej. Flygplanet skulle i så fall röra sig upp och ner hela tiden och då skulle man nog bli ganska åksjuk.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor