Annons

Sjakaler i Namibia äter rester av sjöfåglar.

Bild: 
Gábor Czirják/IZW

Djur får också influensa

Den sorts influensavirus som orsakar de flesta epidemierna bland människor, drabbar också Afrikas däggdjur. Men till skillnad från oss så smittar djuren inte varandra – de får influensan via maten.

Författare: 

Publicerad:

2019-03-07

Ett internationellt forskarteam har undersökt hur influensa sprids mellan däggdjur som lever på savannen i Namibia. De har samlat in blodprov från 14 däggdjursarter, bland annat lejon, geparder, sjakaler elefanter, springbockar och gnuer. Blodproverna har analyserats på jakt efter antikroppar mot influensavirus typ A, som orsakar de flesta epidemierna hos människor.

Forskarnas analyser indikerar att influensa är ovanligt hos de stora växtätarna. Ingen av de undersökta elefanterna bar på antikroppar mot influensa – och inga springbockar heller. En av tio undersökta noshörningar hade svaga influensasymptom; samma förhållande rådde hos gnuer.

Resultatet var oväntat. De flesta av de stora växtätarna är flocklevande och borde därför kunna smitta varandra, på samma sätt som människor gör.

Stora rovdjur verkade inte heller ha några större problem med influensa. Men vissa av de mindre rovdjuren var ganska hårt drabbade, bland annat karakal (ett kattdjur), honungsgrävling och sjakal.

Det finns olika varianter av influensavirus A. De varianter som forskarna hittade hos de små rovdjuren förekommer också hos fåglarna på savannen. Både karakaler och honungsgrävlingar jagar fåglar – och sjakaler äter gärna döda sjöfåglar. Det är alltså troligt att dessa djur smittas av influensa från fåglarna de äter.

Forskarna, som har publicerat sina rön i The Journal of Infectious Disease, menar att de fågelätande rovdjuren kan spela en viktig roll vid spridningen av influensa, och att förloppet därför behöver undersökas noggrannare.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: