Annons

Vildsvin letar mat på Barcelonas gator, i skydd av mörkret. 

Bild: 
Laurent Geslin

Djuren lever nattliv för vår skull

Vilda djur som lever nära människor anpassar sig till vår dygnsrytm och blir mer aktiva på nätterna, då vi sover.

Författare: 

Publicerad:

2018-06-14

Det är ont om gratisluncher i naturen och konkurrensen om resurser – som boplatser, partners och mat, har ett stort inflytande över ekosystemens näringsvävar. Ett sätt att undvika direkta konfrontationer över resurser är att anpassa dygnsrytmen, så att man är aktiv under perioder då konkurrensen är förhållandevis låg.

Människan har tagit ungefär 75 procent av all landyta i anspråk och är numera den dominerande arten i ekosystemen världen över. Vi föredrar att vara vakna på dagen och sova på natten – hur påverkar det djurens dygnsrytm, blir de mer nattaktiva i vår närhet? Det har ett amerikanskt forskarteam undersökt.

Forskarna har sammanställt data om drygt 60 däggdjursarters beteenden och rörelser under dygnet. Materialet innefattar både rovdjur och växtätare av alla storlekar från sex kontinenter. Data från Sverige saknas, men norska älgar finns med.

Analyserna visar att däggdjur som lever nära människor är i genomsnitt 36 procent mer aktiva på nätterna än däggdjur i områden med låg mänsklig aktivitet. Älgar i Norge som lever i jordbrukslandskapet är 69 procent mer aktiva på nätterna än älgarna i skogen. Leoparder och vildsvin i Nepal är dubbelt så nattaktiva i vår närhet. För afrikanska elefanter är motsvarande siffra 83 procent.  

Forskarna har även undersökt hur olika miljöer och aktiviteter påverkar djurens nattvanor. De konstaterar att tätorter är den främsta orsaken till att djur blir mer nattaktiva. Jakt har en förhållandevis liten effekt, mindre än exempelvis jordbruk, trafik och friluftsliv.

– Vi förväntade oss att djuren i vår närhet skulle vara mer nattaktiva, men blev förvånande över att effekten var så konstant. Djuren påverkades på ungefär samma sätt av alla sorters störningar, oavsett om de utgjorde ett verkligt hot eller inte. Vår blotta närvaro stör deras naturliga beteenden, säger Kaitlyn Gaynor vid University of California, som är en av forskarna bakom studien.

Det är alltså snarare rädsla än konkurrens om resurser som driver djuren till att bli mer nattaktiva i vår närhet. Växtätarna verkar vara något räddare för oss än rovdjuren och stora däggdjur blir mer nattaktiva i vår närhet än små. Det beror antagligen på att storvuxna arter som lejon, björnar, älgar och elefanter, ofta jagas och trakasseras av människan, menar forskarna.

Många av de djurarter som ingår i studien är egentligen anpassade till ett liv i dagsljus och kan därför vara sämre på att hitta mat, undvika fiender och på att kommunicera i mörker. Det påtvingade nattlivet skulle alltså kunna påverka deras överlevnad och fortplantning.

– Framtida forskning får utvisa om de här beteendeförändringarna skadar känsliga arter, eller om de i stället främjar samexistensen mellan människor och vilda djur i en överbefolkad värld. Sannolikt är det olika från fall till fall.  

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar