Annons
Sammansatt bild. Sonden Mars Express ovanför planeten Mars södra polarområde. Färgkodade streck visar schematiskt radarreflektioner på ett avgränsat område.

Schematisk framställning av hur Mars Express har utforskat den södra polarregionen på Mars. De färgkodade strecken visar radarekot. De blå delarna märker ut den starkaste reflektionen, som tolkas som vatten långt under ytan.

Bild: 
USGS Astrogeology Scie nce Center, Arizona State University, INAF.

En salt sjö gömmer sig under Mars polaris

Radarreflektioner avslöjar flytande vatten en och en halv kilometer under Mars södra polarkalott.

Författare: 

Publicerad:

2018-07-26

Vi vet att det finns flytande vatten under glaciärisen på flera platser på Antarktis, här på jorden. Enligt en gammal hypotes skulle det kunna gömma sig vatten nedbäddat under isen på planeten Mars. Nu har en italiensk forskargrupp använt sig av radarmätningar från ett instrument på den europeiska sonden Mars Express, som kretsar kring Mars sedan 2003. De rapporterar att de har funnit en reflekterande yta 1,5 kilometer under ytan i sydpolsområdet. De tolkar sitt fynd som en ungefär 20 kilometer bred vattensamling.

Signalen stämmer överens med det radareko forskarna beräknar att de ska få från en gränsyta mellan is och vatten, eller snarare mellan is och en blöt salthaltig lersörja. De har testat andra hypoteser om reflekterande material, men ingen av dem fungera för att förklara de mätningar de har gjort.

Salter som finns i dammet på Mars yta sänker fryspunkten för vatten. Temperaturen beräknas vara nästan minus 70 grader Celsius, men saltet kombinerat med trycket under en och en halv kilometer is och grus håller vattnet flytande.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar