Annons

Falska nyheter på Twitter

Att falska nyheter innehåller något tidigare okänt bidrar till att de sprids snabbare. De väcker också oftare känslor av förvåning, rädsla och avsky jämfört med sanna nyheter. 

Bild: 
iStock

Falska nyheter sprids snabbare än sanna

Falska nyheter sprids snabbare och till fler personer än sanna nyheter på Twitter - och det går inte att skylla på robotar.

Annons

Publicerad:

2018-03-08

Forskare vid amerikanska MIT har undersökt hur snabbt falska och sanna nyheter sprids på Twitter. Totalt har de analyserat omkring 126 000 faktagranskade nyheter som twittrats vidare 4,5 miljoner gånger av 3 miljoner personer mellan åren 2006 och 2017.

Resultatet visar att falsk information sprids längre, snabbare och bredare än sann information.

Oberoende av nyhetstyp så hade falska nyheter 70 procents större sannolikhet att bli retweetade än sanna.  Det tog också sex gånger längre tid för korrekta nyheter att nå 1 500 personer jämfört med falska. Störst var skillnaden för politiska nyheter där de falska nyheterna spreds tre gånger snabbare än de sanna.

En möjlig orsak är att falska nyheter ofta innehåller något tidigare okänt vilket kittlar personer att sprida dem vidare.

Studien, som publiceras i tidskriften Science, undersökte även hur nyheterna påverkade personerna känslomässigt. De fann att falska nyheter oftare väckte förvåning, rädsla och avsky medan sanna nyheter oftare möttes av sorg, förväntan och tillit.

De undersökte också om det stämmer att falska nyheter sprids av nätrobotar. Slutsatsen var att robotar sprider både sanna och falska nyheter i samma takt. Att falska nyheter sprids mer och snabbare på nätet beror med andra ord på människor och inte på robotar.

Forskarna betonar att studien bara gäller Twitter men att samma fenomen kan finnas på andra sociala plattformar som Facebook. Det har dock inte undersökts.

faska nyheter på Twitter

”Tänk innan du retweetar” uppmanar MIT-forskarna bakom den nya studien som visar att falska nyheter sprids snabbare på Twitter än korrekta. Från vänster: Sinan Aral, Soroush Vosoughi och Deb Roy.

Bild: 
Melanie Gonick, MIT

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.