Annons

Diagram över klassresor

Utbildningsnivå jämfört med förälder med högst utbildningsnivå, efter födelseår i Sverige.

Bild: 
Statistiska centralbyrån

Färre läser längre än sina föräldrar

Länge har barn studerat längre än sina föräldrar. Men på senare år har gruppen som har högre utbildning än sina föräldrar minskat. 

Annons

Publicerad:

2016-02-12

Under lång tid har utbildningsnivån stigit i Sverige. När utbildningsväsendet byggdes ut under 1900-talet ökade därmed den sociala rörligheten uppåt, och barnen fick bättre utbildning än sina föräldrar. Men när utbildningsexpansionen planar ut minskar skillnaden mellan generationerna.

Därför är de minskande skillnaderna framför allt ett tecken på att de högutbildade i föräldragenerationen har ökat. Därmed har utrymmet för att läsa längre än sina föräldrar minskat, vilket framgår av SCB:s rapport Samband mellan barns och föräldrars utbildning.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.