Annons
Massmedier, tidningar, förtroende

Förtroendet för radio, tv och dagspress är fortsatt högt i Sverige – och förtroendet för journalister har ökat till sin högsta nivå sedan 2004, då SOM-institutet gjorde sina första mätningar.

Bild: 
istock

Förtroende för medier ökar – men klyftorna växer

Åtta av tio svenskar har förtroende för journalister och medier, vilket är en ökning. Samtidigt minskar förtroendet inom vissa grupper beroende på partisympatier.

Författare: 

Publicerad:

2019-04-23

Svenska folket har fortsatt högt förtroende för medier. Det gäller framför allt radio och tv, där fler än hälften (56 procent) har ett högt eller ganska högt förtroende. En tredjedel (33 procent) anser sig ha ett lika högt förtroende för dagspress. Däremot har det blivit allt mer tydligt att förtroendet för medier varierar beroende på var på den politiska skalan en person anser sig höra hemma.

Det framkommer av den nationella undersökning för år 2018 som nyligen presenterades av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

– Vi har fått en mer tydlig polarisering i förtroendet för till exempel radio och tv beroende på hur man står på höger-vänster-skalan. Det är hos gruppen som står längst till höger som förtroendet sjunker markant, samtidigt som förtroendet ökar något bland dem som står längst till vänster, säger docent Ulrika Andersson vid SOM-institutet på Göteborgs universitet.

Samtidigt fortsätter förtroendet för journalister att öka i Sverige (39 procent) och har inte varit så högt sedan mätningarna inleddes 2004. Enligt SOM-institutet har också förtroendet för nyhetsmedier ökat. 

– Det visar sig att det är mycket högt, 80 procent har mycket eller ganska stort förtroende för våra nyhetsmedier. Lika många, åtta av tio, anser också att nyheter i allmänhet är tillförlitliga, säger Ulrika Andersson.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: