Annons
Bild: 
Istockphoto

Havsforskarnas flaskpost förr och nu

Nyligen upptäcktes ett meddelande som tillbringat rekordlång tid i en flaska innan det nådde en mottagare. Den här gamla flaskposten visar på en princip för havsforskning som är aktuell än idag.

Författare: 

Publicerad:

2018-03-07

Den 21 januari i år gjorde australiensarna Kym Illman och Tonya Allan ett ovanligt strandfynd. I en flaska låg en hoprullad lapp, lite skavd i kanten men annars välbevarad, daterad 12 juni 1886. Detta gör meddelandet till världens äldsta kända flaskpost, upphittad över 131 år efter att den kastades överbord.

Meddelandet var inte något nödrop från en skeppsbruten, utan ett förtryckt formulär med uppmaning om att skicka in uppgifter om var flaskan hittats till havsobservatoriet i Hamburg. Meddelanden i flaskor var ett sätt att utforska havsströmmarna.

– Det var framsynt – man gör på ungefär samma sätt idag, säger oceanografen Jörgen Öberg på SMHI.

Dagens "flaskor" är meterlånga bojar med satellitkommunikation. En sådan högteknologisk flaska har en funktion för att ändra sin densitet så att den kan ställas in på att flyta på ett visst vattendjup. Där driver den med strömmarna under ett förprogrammerat antal dagar innan den stiger upp till ytan och sänder iväg sina mätningar via satellit.

– På det viset kan man mäta inte bara strömmar vid vattenytan, som med flaskorna på 1800-talet, utan även havsströmmar på olika djup, säger Jörgen Öberg.

Det går också att kartlägga havsströmmar direkt från satelliter. Från omloppsbana görs mätningar av hur temperatur, salthalt och vattenytans höjd varierar på olika platser, och utifrån det kan havsforskarna räkna fram hur vattnet strömmar.

De tyska flaskpostförsöken pågick från 1864 till 1933, då totalt flera tusen flaskor släpptes från skepp på olika platser. De flesta flaskorna hittades aldrig, men de som rapporterades in gav värdefull information

– De relativt få återfunna flaskorna i Indiska oceanen gav ändå en bra bild över de storskaliga ytvattenströmmarna, säger Jörgen Öberg. Det är också lite intressant att den nyligen funna flaskan representerar en helt egen linje.

Forskarna har idag en mycket bra bild av det storskaliga mönstret för hur vattnet rör sig i haven. Däremot finns det fortfarande detaljer att utforska. Arvet efter flaskpostforskningen lever vidare.

***

Vill du veta mer om flaskpostfyndet kan du läsa rapporten från avdelningen för marinarkeologi på det australiensiska museet som tog hand om flaskan. (Länken går till en PDF-fil).

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar