Annons
Pappa med barn på jobb
Bild: 
Istock

Informella strukturer hindrar pappaledighet

Kulturen på arbetsplatsen kan försvåra för pappor att vara hemma med sina barn.

Författare: 

Publicerad:

2019-04-26

Informella strukturer på arbetsplatsen kan vara en orsak till att svenska pappor bara tar ut en tredjedel av de dagar som mammorna tar ut. Det menar forskare som låtit 56 anställda på olika nivåer i fem stora privata företag svara på frågor om pappors föräldraledighet.

Av resultaten, som publicerats i tidskriften Community, Work & Family, framkommer att männen ofta tar en kortare ledighet för att inte orsaka problem för de arbetskamrater som täcker upp. Till skillnad från för kvinnliga anställda saknar företagen ofta planer för hur de ska ersätta pappor som är lediga. I stället förlitar de sig på en kultur av med-
arbetarlojalitet. Studierna visar också att den här kulturen har sin grund i bilden av att en manlig anställd ska prioritera sitt arbete framför sin familj.

− Arbetsplatser behöver arbeta med den här informella organisationskulturen och skapa strukturer som stödjer pappor i ledande befattningar så att de kan vara positiva förebilder, säger Philip Hwang, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, som tillsammans med Linda Haas vid Indiana university står bakom studien.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln: