Annons

Ju mer jämställt samhälle, desto större skillnader mellan mäns och kvinnors självskattade personlighet. Sambandet är relativt starkt (r=.69).

Bild: 
International Journal of Psychology.

Jämställdhet innebär könsskillnader

I jämställda länder är skillnaderna större mellan hur män och kvinnor bedömer sina personligheter, enligt en ny studie.

Författare: 

Publicerad:

2018-11-06

När människor själva får bedöma sina personligheter så blir könsskillnaderna större i jämställda länder. Det framgår av en ny studie där män och kvinnor i 22 länder fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psykologin brukar benämnas som ”Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet och känslosamhet. 

Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Kvinnor i dessa länder skattade särskilt egenskaperna välvillighet och extroversion högre än män.

– Vi fick fram ett relativt starkt samband, säger Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan väst samt huvudförfattare till studien. 

– Detta är egentligen inget nytt, vi har sett liknande resultat i flera stora studier de senaste 15 åren. 

I andra studier har man konstaterat att könsskillnaderna vid val av utbildning följer liknande mönster.

– I Sverige finns det till exempel färre kvinnor inom typiska ingenjörsutbildningar än i Algeriet, säger Erik Mac Giolla. Detta går alltså i linje med våra resultat.

Exakt varför det är så är svårare att säga. Man har länge trott att könsskillnaderna borde minska med ökad jämställdhet.

– Det finns teorier om att de biologiska skillnaderna kommer fram när jämställdheten ökar, säger Erik Mac Giolla. Andra menar att ökad jämställdhet kan göra könsidentiteten mer betydelsefull, vilket kan förklara att män och kvinnor då gör olika val.

Erik Mac Giolla påpekar att upprepade studier över tid skulle kunna hjälpa oss att ta fram mekanismerna bakom detta. Om man kan följa länder som blir mer jämställda över tid, så kan man se om och hur mäns och kvinnors preferenser förändras.

– I nuläget vet vi inte om detta skett över tid, säger Erik Mac Giolla. Vi kan bara konstatera att mer jämställda länder har större könsskillnader i dessa frågor.

Hur har era resultat mottagits?

– Detta är som sagt ingenting nytt inom personlighetsforskningen, säger Erik Mac Giolla. Jag tycker inte att detta är kontroversiellt, men många samhällsvetare och humanister verkar tycka det. Så det beror på vem man frågar, men min känsla är att här i Sverige verkar många mena att detta är kontroversiellt. Vår studie har fått mycket uppmärksamhet internationellt, men här i Sverige har media inte varit intresserad. 

Varför är detta kontroversiellt i Sverige, tror du?

– Jag vet inte, säger Erik Mac Giolla. Men jag tror att dessa resultat går emot någon form av konsensus om könsrollerna.

Resultaten bygger på enkäter med över 130 000 personer i åldrarna 19 till 69 år i 22 olika länder, och är publicerade i International Journal of Psychology.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

8

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Det finns ju inget i rapporten som stöder den kausalitet som ni insinuerar i rubriken. Tvärtom påpekar forskarna att jämställdheten i ett land samvarierar med BNP och HDI och att det därmed i hög grad finns andra möjliga förklaringsgrunder, även om de valt att fokusera på just jämställdhet. Något ni missar att ta upp i artikeln.

Rubriken säger bara att det finns ett samband, inget om orsaken.

Faktum är att flera studier pekar tydligt på att när kvinnor och män får välja av egen fri vilja och utan påtryckningar från familj och samhälle så väljer de olika. Ju friar att välja de är, desto större blir skillnaden, precis som även den här studien visade. Män väljer oftare ingenjörsyrken eller yrken kopplade till döda föremål som husbyggnad, bilfixning eller industriarbete medan kvinnor söker sig mot områden där man möter levande varelser som inom sjukvård, veterinärvård eller omvårdnad. Det här ser en del som ett resultat av uppfostran och miljö men en studie på apungar som fick välja mellan dockor och mekaniska leksaker visade tydligt att apflickorna valde dockor medan appojkarna valde de mekaniska leksakerna. Varför är detta så svårt att acceptera? Vi formas inte av vår miljö utan av våra gener.

@Annika: Fast rubriken behöver väl inte alls anses "insinuera kausalitet"? Den anger korrelation, absolut, men sådan finns ju bevisligen också. Hade de skrivit "jämställdhet orsakar könsskillnader" hade din kommentar varit rimlig, men nu framstår din tolkning som aningen polemisk i överkant. Särskilt som det tydligt framgår av artikeln att orsakssambanden inte är klarlagda ännu, och att mer forskning om andra tänkbara rotorsaker fortfarande behövs.

Det stämmer inte överhuvudtaget. Sydkorea och Japan har betydligt högre HDI och BNP än Mexiko, Sydafrika och Filippinerna. Kommer du direkt från ETC?

Vad heter rapporten som artikeln hänvisar till?

Den heter "Sex differences in personality are larger in gender equal countries: Replicating and extending a surprising finding". 

Det finns en länk i texten, till https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijop.12529 

Intressant. Har man av ideologiska skäl bestämt sig för att "könet är en social konstruktion", så kan resultat av den här typen kännas obekväma. Och här i landet finns det en rätt stor och högljudd klick som resonerar så. En norsk tv-serie, "Hjernevask", diskuterar bland annat de här sakerna. Den kan hittas på YouTube. SVT erbjöds att köpa in programserien, men tackade nej. Serien kändes väl alltför obekväm för SVT:s ideologer.

Lägg till kommentar