Annons
Röda strålar som ska föra tankarna till laser.
Bild: 
Istock

Kolliderande laserstrålar ger partiklar skjuts

Tre forskare i Göteborg har kommit på ett nytt knep för att accelerera protoner med hjälp av laser. Deras metod kan ge fler protoner med högre energi, något som kan komma till nytta i nya kompakta verktyg för cancerbehandling eller för experiment med partiklar.

Författare: 

Publicerad:

2019-06-04

Vanliga partikelacceleratorer är stora maskiner där radiovågor för över energi till laddade partiklar, så att de skjutsas iväg med allt högre fart. De här acceleratorerna tar mycket plats och är dyra. I Sverige finns en accelerator som används för att bestråla cancertumörer, nämligen vid Skandionkliniken i Uppsala. Den väger 200 ton. En laserpuls kan i jämförelse överföra mycket energi på extremt korta sträckor, genom att den ger upphov till ett lokalt extremt starkt elektriskt fält. I stället för en accelerationssträcka på många meter sker laseracceleration av protoner inom bråkdelar av millimeter när laserstrålen faller in på en tunn film.

Laserdriven partikelacceleration är ett stort forskningsfält, med målet att skapa nya och mycket mindre acceleratorer. För att metoden ska bli praktiskt användbar i till exempel cancerkliniker arbetar många forskare på att få högre slutlig energi på partiklarna, och att göra en partikelstråle med fler protoner.

Forskarna från Chalmers och Göteborgs universitet har simulerat vad som händer om de delar på laserstrålen och lyser från två håll samtidigt. De visar att de på det sättet kan sända iväg fem gånger fler protoner med dubbelt så hög energi utan att höja energin i laserstrålen. Det är ett steg på vägen mot att kunna konstruera en apparat som kan användas praktiskt till exempel i vården.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: