Annons

Den som placerar pengar åt andra tar större risk, vilket ger större vinst i längden.

Bild: 
Istockphoto

Låt andra välja åt dig – det lönar sig

Man vet vad man har men inte vad man får, säger talesättet. Risken att förlora väger nämligen tyngre än chansen att vinna. Ett sätt att gå runt denna fallgrop är att låta andra välja åt dig, i alla fall när det gäller dina pengar.

Annons

Publicerad:

2015-03-19

Den slutsatsen drar forskare vid Lunds universitet efter ett experiment där 740 personer fick fatta olika beslut, där risken att förlora pengar var obefintlig eller måttlig. Besluten påverkade antingen den egna ekonomin, andras ekonomi eller både den egna och andras ekonomi.


Så länge risken att förlora pengar var obefintlig fattade testdeltagarna liknande beslut, oavsett vem som fick ta de ekonomiska konsekvenserna. När det fanns en risk att förlora pengar valde de bort risk om den egna ekonomin kunde påverkas. De som fattade beslut åt andra var dock mer riskbenägna och fick en högre avkastning.

Studien har publicerats i Management Science.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.