Annons
Autism

Tester av barn vid 9-10 månaders ålder visar att autism kan kopplas till ökad ljuskänslighet. 

Bild: 
iStock

Ljuskänslighet hos spädbarn kopplas till autism

Spädbarn som senare får en autism-diagnos är mer ljuskänsliga än andra visar en ny studie från Uppsala universitet.

Författare: 

Publicerad:

2018-05-07

Det är i dag omöjligt att ställa en säker autism-diagnos innan barn blivit 2-3 år gamla. I projektet smasyskon.se är målet att upptäcka autism redan hos spädbarn.

Genom olika tester av yngre syskon till barn med autism har forskarna tidigare kunnat se ett samband mellan autism och svårighet att koppla ihop syn- och hörselintryck.

En ny studie i Nature Communications visar att barn med autism också är mer ljuskänsliga. I studien undersöktes pupillens ljusreflex hos barn vid 9-10 månader. Barn som senare fick en autism-diagnos drog ihop pupillerna kraftigare när ögat träffades av en ljuspuls.

Även om forskarna hittat en koppling mellan pupillsammandragning och autism är det för tidigt att säga om det kommer att kunna leda till att autism kan upptäckas tidigare.

– Det rör sig fortfarande om grundforskning där vi försöker hitta skillnader i basala, funktioner under den tidiga utvecklingen, säger Terje Falck-Ytter, docent vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien.

– Men förhoppningen är att kunna ställa tidigare diagnoser så att familjer kan få hjälp och stöd tidigare.

Studien är en del av Projekt Småsyskon som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet. Totalt ingick 147 småsyskon till barn med autism varav 29 uppfyllde kriterierna för autism vid en uppföljning när barnen blivit 3 år.  I studien ingick även en kontrollgrupp med 40 barn vars äldre syskon inte hade någon diagnos.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar